EN | IT | ES | HU | GR | TK |

ACT SME

Kobilerin Sınır Ötesi İşlemlerinin Hızlandırılması

Devamını Oku
ACT SME

Değerlendirme

ACT-SME, KOBİ’lerin özellikle sınır ötesi işlemler açısından rekabet edebilme kapasitesini geliştirmek ve büyüme potansiyelini desteklemek için global rekabeti benimsemelerine ve uluslararası boyuta ulaşmalarına yardımcı olur.

Devamını Oku
Assessment

Eğitim

Eğitim, genellikle uluslararası boyuta geçmenin önünde bilgi veya işlem anlamındaki engelleri aşabilmeleri ve kapasite oluşturabilmeleri için özellikle KOBİ’ler için tasarlanmış ACT-SME isimli projenin ana sonucudur.

Devamını Oku
Training

Ortaklar

ACT-SME, KOBİ’lerin Uluslararasılaştırılması ve Mesleki Eğitim ve Öğretim (VET) alanlarından çeşitli katılımcıları temsil eden 6 ülkeden 8 ortaktan meydana gelmektedir.

Devamını Oku
image01

Proje


ACT-SME – KOBİ’nin Sınır Ötesi İşlemlerinin Hızlandırılması

ACT-SME, AB seviyesinde tanımlanan ihtiyaçlara anında ve işe yarar bir yanıt sunmaktadır. ACT-SME’nin amacı, kobilerin uluslararası piyasalarda ve sınırlar ötesi işlemlerde aktif bir şekilde yer almaları için yenilikçi ve somut eğitim geliştirerek ve bunu uygulayarak kobilerin büyümesine ve rekabet etme kapasitesine katkı sağlamaktır.

ACT-SME, KOBİ’lerin Uluslararasılaştırılması ve Mesleki Eğitim ve Öğretim (VET) alanlarından çeşitli katılımcıları temsil eden 6 ülkeden 8 ortaktan meydana gelir: KOBİ birliği ve uluslararası KOBİ olarak hedef grup temsilcileri; KOBİ’lerin uluslarasılaştırılmasına ve geliştirilmesine destek vermeyi hedefleyen kamu ajansları; uluslararası iş entegrasyonunun arttırılması ile iştigal eden (iş birlikleri ve STK’lar) Üçüncü Sektörün yanı sıra eğitim sağlayıcılar. Ortaklar, faaliyetleri yürütecek ve ilgili çıktıları üretecek teknik, işlem ve yönetim kapasitesine sahiptirler.

ACT-SME, aşamalı olarak bölümlere ayrılmış Geliştirme --> Pilot + Değerlendirme --> Tam konuşlandırma --> Akış ve Geliştirme yaklaşımını esas alan uygulamalı işletim metodolojisine dayanmaktadır.

ACT-SME, uluslararası piyasalarda KOBİ’ler, bunların rekabet etme kapasitesi ve büyümesi üzerinde hemen ve maddi etkisi olan uzun süreli çaba olarak görülmektedir. OER Platformu, ACT-SME eğitim ve araçlarını sınıflandırma konusunda sınırsız açık erişim sağlayacaktır. ACT-SME OER platformu; projenin uzun süreli etkisini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için proje sona erdikten sonra işlemsel olarak sürdürülecektir; ACT-SME, sadece eğitim aracı ve KOBİ’ler için çözüm kaynağı olarak değil aynı zamanda KOBİ’ler arasında aracı ve değişim platformu olarak kullanılacak ve firmalar arasında sınır ötesi işlemlerin kolaylaştırıldığı potansiyel bir platform olacaktır.

BİZİMLE İLETİŞİME GİRİN

Copyright © 2015-2017 All Rights Reserved

mailto:info@actsme.eu

ACT-SME Partner ACT-SME Partner Super partner ACT-SME Partner
ACT-SME Partner. ACT-SME Partner ACT-SME Partner ACT-SME Partner

This project has been funded with support from the European Commission.
This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for
any use which may be made of the information contained therein.

    Esamus +