EN | IT | ES | HU | GR | TK |

ACT SME

Kobilerin Sınır Ötesi İşlemlerinin Hızlandırılması

Devamını Oku
ACT SME

Değerlendirme

ACT-SME, KOBİ’lerin özellikle sınır ötesi işlemler açısından rekabet edebilme kapasitesini geliştirmek ve büyüme potansiyelini desteklemek için global rekabeti benimsemelerine ve uluslararası boyuta ulaşmalarına yardımcı olur.

Devamını Oku
Assessment

Eğitim

Eğitim, genellikle uluslararası boyuta geçmenin önünde bilgi veya işlem anlamındaki engelleri aşabilmeleri ve kapasite oluşturabilmeleri için özellikle KOBİ’ler için tasarlanmış ACT-SME isimli projenin ana sonucudur.

Devamını Oku
Training

Ortaklar

ACT-SME, KOBİ’lerin Uluslararasılaştırılması ve Mesleki Eğitim ve Öğretim (VET) alanlarından çeşitli katılımcıları temsil eden 6 ülkeden 8 ortaktan meydana gelmektedir.

Devamını Oku
image01

Sözlük


Uluslararasılaşma Sözlüğü

Çevrimiçi çok dilli ticaret ve iş yapma sözlüğü; piyasa fırsatlarını başlatarak, sinerjiler kurarak, ticaret ilişkilerini ve KOBİ’ler arasındaki ağları oluşturarak kullanıcılara günlük faaliyetlerde kullanılan terim ve kavramları tanımlamaları konusunda yardım eder.

İnovasyon

Internationalization

Bir yenilik, işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir.(Oslo kılavuzu)

Araştırma - Geliştirme

Internationalization

Araştırma ve deneysel geliştirme, insanlığın, kültürün ve toplumun bilgi hazinesini artırmak ve mevcut bilginin yeni kullanımlarını keşfetmek için yaratıcı ve sistematik olarak yürütülen çalışmalardır. (Frascati Kılavuzu)

B2B

Business IT
Commercialization
Internationalization
Market Study

B to B veya B2B olarak da adlandırılan ikili firma görüşmeleri, iki işletme arasında olan; bir üretici ve bir toptancı veya bir toptancı ve bir perakendeci, bir işlem türüdür. Bahse konu görüşmeler, bir şirketle bireysel tüketiciler arasında değil, şirketler arasında yapılan görüşmeyi ifade eder

Bretton Woods Sistemi

Business IT
Commercialization
Internationalization
Market Study

Bretton Woods, 1944 yılında kurulan parasal ve döviz kuru yönetiminin en önemli sistemidir. 1 Temmuz 22 Temmuz 1944 tarihleri arasında, New Hampshire'daki Bretton Woods'da Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansı'nda geliştirilmiştir. Sözleşme uyarınca, para birimleri Altın fiyatına bağlanmış ve ABD doları altın fiyatıyla bağlantılı bir yedek para birimi olarak görülmüştür. Bununla birlikte, Sistem, ABD'nin Dolar'ın ons başına konvertibilitesini (ons başına 20.67 dolar) altın maddesine çekmesiyle 1971'de çökmüş ve Aralık ayında değer kaybetmiş ve bundan sonra dalgalı döviz kuruna geçilmiştir.

Dünya Ticaret Örgütü – DTÖ

Business IT
Commercialization
Internationalization
Market Study

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), milletler arası ticaretin küresel kurallarını ele alan tek uluslararası organizasyondur. DTÖ, dünyanın ticaret yapan uluslarının çoğunluğu tarafından imzalanan DTÖ anlaşmalarına dayanır; Ana işlevi mal ve hizmet üreticilerinin, ihracatçıların ve ithalatçıların işlemlerini daha iyi korumak ve yönetmelerine yardımcı olmaktır. DTÖ aslında milletler arası ticaretin uluslararası kurallarına yardımcı olan bir arabuluculuk mekanizmasıdır; Bununla birlikte, DTÖ küreselleşme kurumunun arkasındaki bir itici güç haline gelmiştir ve dünya üzerinde hem olumlu hem de potansiyel olarak olumsuz etkilere sahiptir. DTÖ çabaları küresel olarak ticari genişlemeyi olumlu bir şekilde arttırdı, ancak yan etki olarak yerel toplulukları ve insan haklarını olumsuz etkiledi.

Doğrudan Yabancı Yatırım

Business IT
Commercialization
Internationalization
Market Study

Doğrudan Yabancı Yatırım, bir ülkedeki bir şirket veya kişi tarafından başka bir ülkedeki ticari çıkarlar için yapılan yatırım olup, diğer ülkelerde ticari faaliyetler kurmak veya yabancı bir şirketi veya hisse senetlerini satın alma gibi iş satın alma şeklinde olmaktadır. Doğrudan yabancı yatırımlar, yatırımcının sadece yabancı şirketlerin hisse senetlerini satın aldığı portföy yatırımlarından farklıdır. Doğrudan yabancı yatırımın en önemli özelliği, yabancı bir işletmenin karar verme sürecinde etkili kontrolünü ya da en azından büyük ölçüde etkileyici bir şekilde yapılan bir yatırım olmasıdır.

Etiketleme

Internationalization

Konteynır, paket veya ürünün kendi üstünde ürüne ilişkin bilgilerin gösterilmesi. Pek çok tüketici veya endüstri ürünü için etiket üzerinde yer verilmesi gereken bilgi tipi ve miktarı ilgili güvenlik ve nakliye kurallarına tabidir. (İş sözlüğü)

Fikri Haklar

Internationalization

Fikri haklar, ticarette kullanılan, icat, yazın ve artistik çalışmalar, tasarımlar, semboller, isimler ve imgeler gibi beyinin yaratımlarıdır. (WIPO: Dünya Fikri Haklar Örgütü)

1 2 3 4 5 6

Copyright © 2015-2017 All Rights Reserved

mailto:info@actsme.eu

ACT-SME Partner ACT-SME Partner Super partner ACT-SME Partner
ACT-SME Partner. ACT-SME Partner ACT-SME Partner ACT-SME Partner

This project has been funded with support from the European Commission.
This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for
any use which may be made of the information contained therein.

    Esamus +