EN | IT | ES | HU | GR | TK |

ACT SME

Kobilerin Sınır Ötesi İşlemlerinin Hızlandırılması

Devamını Oku
ACT SME

Değerlendirme

ACT-SME, KOBİ’lerin özellikle sınır ötesi işlemler açısından rekabet edebilme kapasitesini geliştirmek ve büyüme potansiyelini desteklemek için global rekabeti benimsemelerine ve uluslararası boyuta ulaşmalarına yardımcı olur.

Devamını Oku
Assessment

Eğitim

Eğitim, genellikle uluslararası boyuta geçmenin önünde bilgi veya işlem anlamındaki engelleri aşabilmeleri ve kapasite oluşturabilmeleri için özellikle KOBİ’ler için tasarlanmış ACT-SME isimli projenin ana sonucudur.

Devamını Oku
Training

Ortaklar

ACT-SME, KOBİ’lerin Uluslararasılaştırılması ve Mesleki Eğitim ve Öğretim (VET) alanlarından çeşitli katılımcıları temsil eden 6 ülkeden 8 ortaktan meydana gelmektedir.

Devamını Oku
image01

Courses

REKABETÇİLİK ARAÇLARI: INOVASYION, TASARIM, ETİKETLEME, PATENT,

REKABETÇİLİK – TANIM:Bir firmanın yerel veya dünya pazarlarının kalite standartlarında ürün veya hizmetleri rekabetçi fiyatlarla sunma ve kullanılan veya harcanan kaynakları ...

Uluslararasılaşmada Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Uluslararası online satış stratejileri iş modellerinde değişiklik gösterir fakat temelleri aynı kalır. SEO dan içerik pazarlamasına kadar, küresel bir kitleye erişim ciddi ...

How to use trademap TK

Trademap.org Birleşmiş Milletler’in ticari veri tabanlarından bir tanesidir. Ülkelerin dış ticaret istatistik kurumlarından alınan verileri trademap.org adresinde yayımlanmaktadır. ...

Uluslar arası pazarlarda operasyonlar

Her ürün grubuna kendine özgü bir GTİP atanmıştır ve her malzeme için de bağlı bulunduğu pozisyon içerisinde yer alan uluslar arası geçerliliği bulunan ...

Uluslararasılaşma Yolunda Avrupa Birliği Kamu Alımları

Kamu Alımı; kamu sektörünün mal, hizmet ve iş tedariki için piyasadan satın alma yoluna gitmesidir. Görevinden bağımsız olarak tüm kamuya ait birimler satın alma işlemlerini ...

ULUSLARARASILAŞMA

Uluslararası mal ve hizmet ticaretinde meydana gelen artış, Doğrudan yabancı yatırım ve kısa dönemli sermaye hareketlerindeki serbestleşme, Çok uluslu işletmelerin rollerindeki ...

KOBİ’lerin Uluslaraşılaşması İçin «Business Intelligence» Kaynakları

Aşağıdaki bölümlerde, "uluslararasılaşmış olma" olgusu diller açısından tanıtılmaya çalışılacaktır: Çeviri potansiyelinin ...

Network Oluşturma

Şirketlerin varlığını sürdürebilmelerinin şüphesiz en temel ayağı satış ve satış politikalarıdır. Satış olmadan üretim yapmak, stokta tutulan ...

Uluslararasılaşma Stratejileri

Günümüzde firmalar üretim arzında yaşanan fazlalık, yerel rekabet ve belirli bir üründe uzmanlaşma konularından dolayı uluslararası pazarlarda yer aramaktadırlar. Bu ...

Copyright © 2015-2017 All Rights Reserved

mailto:info@actsme.eu

ACT-SME Partner ACT-SME Partner Super partner ACT-SME Partner
ACT-SME Partner. ACT-SME Partner ACT-SME Partner ACT-SME Partner

This project has been funded with support from the European Commission.
This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for
any use which may be made of the information contained therein.

    Esamus +