EN | IT | ES | HU | GR | TK |

ACT SME

Kobilerin Sınır Ötesi İşlemlerinin Hızlandırılması

Devamını Oku
ACT SME

Değerlendirme

ACT-SME, KOBİ’lerin özellikle sınır ötesi işlemler açısından rekabet edebilme kapasitesini geliştirmek ve büyüme potansiyelini desteklemek için global rekabeti benimsemelerine ve uluslararası boyuta ulaşmalarına yardımcı olur.

Devamını Oku
Assessment

Eğitim

Eğitim, genellikle uluslararası boyuta geçmenin önünde bilgi veya işlem anlamındaki engelleri aşabilmeleri ve kapasite oluşturabilmeleri için özellikle KOBİ’ler için tasarlanmış ACT-SME isimli projenin ana sonucudur.

Devamını Oku
Training

Ortaklar

ACT-SME, KOBİ’lerin Uluslararasılaştırılması ve Mesleki Eğitim ve Öğretim (VET) alanlarından çeşitli katılımcıları temsil eden 6 ülkeden 8 ortaktan meydana gelmektedir.

Devamını Oku
image01

Değerlendirme


Kapasite Değerlendirmesi

ACT-SME, KOBİ’lerin özellikle sınır ötesi işlem açısından rekabet edebilme kapasitesini geliştirmek ve büyüme potansiyelini desteklemek için global rekabeti benimsemeleri ve uluslararası boyuta ulaşmaları konusunda KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu kapasite gereksinimleri için somut bir çözümdür.

ACT-SME:

  • “2020’ye kadar Mikro ve Zanaatkar Tip Girişimlerde Gelecek Beceri İhtiyaçlarının Tanımlanması’’, DG Girişimi, 2011,
  • “AB KOBİ’leri: Kısmi Canlanma, DG Girişimi, 2014
  • “KOBİ’ler Dijital Oluyor”, AB Komisyonu Çalışma Dokümanı, 2013
  • “Global değer zincirlerinde KOBİ’lerin Entegre Edilmesi’’, DG Girişimi, 2014
ACT-SME Kapasite Değerlendirmesi; çeşitli ve farklı girişim ortamlarının ve sistemlerinin spesifik özelliklerini dikkate alarak araştırma alanının görüntüsünün paylaşılması esasına dayanarak uygulama esnasında gerçekleştirilecek analizin kapsamı, araçları, yolları ve etkinlikleri ile ilgili ayrıntılar verecektir.

2 Numaralı Proje Çıktısı KOBİ’lerin uluslararasılaşma stratejisine ve fırsatlarına yönelik kapasite değerlendirmesi; uluslararasılaşmanın önündeki gerçek ve algılanan bariyerleri ve bu gerçek ve algılanan bariyerler konusunda niceliksel ve niteliksel veri ve bilgiler sağlayacaktır.

Results: O2 Baseline Capacity Gap Assessment Report

   Download in pdf |    Download in Word


KAPASİTE BOŞLUK DEĞERLENDİRMESİ ANKETİ

Copyright © 2015-2017 All Rights Reserved

mailto:info@actsme.eu

ACT-SME Partner ACT-SME Partner Super partner ACT-SME Partner
ACT-SME Partner. ACT-SME Partner ACT-SME Partner ACT-SME Partner

This project has been funded with support from the European Commission.
This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for
any use which may be made of the information contained therein.

    Esamus +